Man kan behandla de flesta åkommor med homeopati både fysiska och psykiska. Både akuta och sådana som funnits länge eller återkommer. Rätt användning ger inga skadliga biverkningar.

Homeopatisk behandling stimulerar kroppens egen självläkande förmåga och stärker immunförsvaret. Man tar hänsyn till hela individen, personligheten, hur alla symtom verkar och vad som har hänt tidigare när det gäller sjukdomar och händelser. Kanske har djuret varit med om en olycka, blivit skrämd av t.ex. åska. eller så kan en nära vän ha försvunnit. Allt sådant kan sätta sina spår.

Så det är bra att tänka igenom allt grundligt innan man tar kontakt med en homeopat. Frågorna kan bl.a. vara:
Verkar symtomen vara värre vid någon speciell tid på dygnet?
Hur länge har djuret haft problemen?
Är det något som djuret är rädd för? T. ex. mörker, åska, ljud eller höjder. .
Vill djuret röra sig eller ligga helt stilla?
Har värme eller kyla någon effekt på symtomen – bättre eller sämre?
Hur reagerar djuret inför okända djur eller människor?
Är aptiten och törsten förändrad?
Vad är mest speciellt med ditt djur?
Har djuret några särskilda begär vad det gäller mat eller konstiga saker som t.ex. jord?

Det gäller att hitta det rätta medlet. Så ju mera du berättar om djuret desto bättre grund för valet av medicinen.